Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 
FB

RODO - obowiązek informacyjny

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej „RODO”.

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby chronić Państwa dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy korzystają z usług, jakie oferujemy.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem Danych jest: Szkoła Pływania Uniwersytet Pływacki, prowadzący działalność gospodarczą  NIP 854-211-16-80, 71-837 Szczecin

- Szkoła Pływania Uniwersytet Pływacki przechowuje Państwa dane osobowe w bazie danych, która służy do wysyłania informacji o ofercie bieżących i przyszłych kursów pływania oraz inne informacje marketingowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

- Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas informacji o ofercie, w tym o promocjach oraz informacji handlowych prosimy o niezapisywanie się na naszą listę poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.uniwersytetplywacki.pl , www.naukaplywania.szczecin.pl lub o wypisanie się z takiej listy.

Można to zrobić pisząc do nas na adres: info@uniwersytetplywacki.pl , biuro@naukaplywania.szczecin.pl z prośbą o usunięcie z bazy odbiorców email.

- W przypadku zapisów telefonicznych na nasze zajęcia, prosimy w momencie zapisu o podanie  imienia i nazwiska dziecka oraz pozostawienie numeru telefonu do kontaktu w celach sprzedaży usługi, obsługi i reklamy naszych zajęć. Numery telefonów oraz dane imienne nie są nigdy nikomu przekazywane, ani nie są wykorzystywane w celach innych niż prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania.

W przypadku chęci otrzymania przez Państwa faktury za wykonaną usługę, będziemy prosili o podanie adresu do wystawienia faktury oraz dodatkowo numeru NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

W każdym sezonie organizujemy dla dzieci dodatkowe imprezy typu „Mikołajki”, „Zając” oraz „Zawody Pływackie” , obozy letnie i półkolonie na których Państwa dzieci będą fotografowane, zdjęcia są traktowane jako pamiątka z takowej imprezy. Przez określony czas są one dostępne dla rodziców w Galerii na naszej stronie internetowej www.uniwersytetplywacki.pl ,www.naukaplywania.szczecin.pl oraz na naszym facebooku, skąd mogą zostać pobierane przez rodziców.

- W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych. Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu (również ewentualne zdjęcia, jeśli były akurat wykonywane) zostaną przez nas usunięte, i nie będziemy się z Państwem kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony. Wystarczy wysłać e-mail na adres: info@uniwersytetplywacki.pl, www.naukaplywania.szczecin.pl 

- Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.

Oznacza to, że Państwa dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.

W każdym czasie mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych.

 

       logo-1.pngPLT_big.gif   LOGO_SPR_RODZINA.jpg  LOGO_SPR_SENIORZY.jpg