Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 
FB

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA

 1. Kursy organizowane są przez Uniwersytet Pływacki - zajęcia prowadzone są na krytych pływalniach w Szczecinie i Policach.

  • Pływalnia Akademii Morskiej w Szczecinie
  • Pływalnia Szczecińskiego Domu Sportu w Szczecinie
  • Pływalnia Zespołu Szkół w Policach

 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty całości za zajęcia nauki pływania w terminie 7 dni od rozpoczęcia się semestru. Osoby dołączające do grup pływackich w trakcie  trwania semestru, mają obowiązek uiszczenia opłaty za naukę pływania w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia się dla nich zajęć. Osoby korzystające z zajęć próbnych, pokrywają koszt tych zajęć w kwocie 40 zł przed zajęciami w: biurze szkoły pływania, u pracownika reprezentującego biuro, znajdującego się w holu pływalni lub u instruktora prowadzącego zajęcia. Brak opłaty za zajęcia próbne, powoduje niemożność skorzystania z nich. W momencie, gdy kursant uczestniczył w zajęciach nauki pływania, a nie były to zajęcia wcześniej ustalone z organizatorem jako "próbne", a następuje rezygnacja – wypowiedzenie umowy  z dalszej nauki pływania nie z winy organizatora, rodzic bądź sam kursant (osoba dorosła) ma obowiązek uiszczenia opłaty w kwocie 40 zł za każde przeprowadzone zajęcia
w okresie trwania umowy.  Wszystkie osoby korzystające z zajęć jednorazowych a nie z kursu semestralnego uiszczają opłatę za zajęcia jednorazowe. Jednorazowe zajęcia trwają 45 min a koszt ich wynosi 40 zł. Każde rozbicie semestru powoduje rozliczenie w postaci wejść jednorazowych.

Opłata za cały semestr pływacki wynosi:

*480 zł  - Pływalnia Akademii Morskiej w Szczecinie,

*560 zł  - Pływalnia SDS w Szczecinie,

*450 zł  - Pływalnia Zespołu Szkół w Policach.

 

3. Istnieje również możliwość płatności ratalnej. Harmonogram rat ustalany jest z organizatorem. Standardowo płatność rozkładana jest na 2 raty, a kwota wzrasta o dodatkowe  20 zł. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą ilość rat. Płatność ratalną należy uiścić w całości najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia się semestru.

 

4. Wszelkie płatności powinny być uiszczane gotówką  w biurze Uniwersytetu Pływackiego, które mieści się na I piętrze pływalni Akademii Morskiej, w holu pływalni u pracownika biura lub u instruktora prowadzącego zajęcia.  Nieterminowa zapłata za zajęcia powoduje wzrost kwoty
 i traktowana jest jako płatność ratalna.

 

5. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca:

  • zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych dzielą się na dwa semestry - jesienny i wiosenny. Każdy semestr to 16 jednostek treningowych. Jednostka treningowa trwa 45 min. i jest to rzeczywisty czas trwania zajęć w wodzie.
  • zajęcia Aqua Baby dzielą się na dwa semestry - jesienny (16 zajęć), wiosenny (16 zajęć). Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.

 

6. Kursy nauki pływania dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia odbywają się przy udziale jednego rodzica/opiekuna, który wraz z dzieckiem wchodzi do wody i aktywnie uczestniczy w zajęciach. Kursy nauki pływania dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży i dorosłych odbywają się bez udziału rodziców/opiekunów.

 

7. Każdy rodzic/opiekun uczestnika kursu nauki pływania jak i osoby dorosłe, przed rozpoczęciem zajęć mają obowiązek skonsultowania się
z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań w uczestnictwie w tego typu zajęciach i złożenia na tej podstawie stosownego oświadczenia. W imieniu małoletniego uczestnika kursu oświadczenie składa jego rodzic lub prawny opiekun.

 

8. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, a w szczególności stosowania się do niniejszych zakazów:

  • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora
  • biegania wokół niecki basenu i po śliskich, mokrych nawierzchniach
  • opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu zajęcia instruktorowi

9. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

 

10. Uczestników zajęć oraz osoby im towarzyszące obowiązują przepisy ogólne i regulamin obowiązujący na pływalni gdzie odbywają się zajęcia.

11. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia powstałe podczas zajęć i zobowiązany jest  do pełnego pokrycia kosztów zgodnie z protokołem w którym określona jest wartość szkody.

12. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki, a niemowlęta specjalne pieluszki, przystosowane do zajęć w wodzie.

13. Szkoła Pływania Uniwersytet Pływacki odpowiada za uczestników tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci  odpowiadają rodzice (opiekunowie).

 

14. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny semestr. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności. Dopuszcza się możliwość odrobienia max. 4 godzin zajęciowych w semestrze bieżącym, ale tylko po uprzednim zgłoszeniu tego faktu organizatorowi. Termin zajęć ustalany jest przez organizatora i możliwie jak najtrafniej dostosowany do potrzeb czasowych kursanta.

 

15. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota niewykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.

 

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

       logo-1.pngPLT_big.gif   LOGO_SPR_RODZINA.jpg  LOGO_SPR_SENIORZY.jpg